Aktualizacja: Mariusz Dunajko

 

 

Wakacyjny rozkład jazdy autobusów PKS Łosice w 2018 !!! – szczegółowa informacja w zakładce aktualności.


oferta

 

Zapraszamy do korzystania z naszych dodatkowych następujących usług:

 • usługi Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
 • usługi stacji obsługi pojazdów:
  •  naprawy bieżące samochodów ciężarowych i autobusów,
  • naprawy rozszerzone autobusów,
  • malowanie całościowe i częściowe pojazdów,
  • mycie pojazdów,
  • serwis ogumienia,
 • wynajem pomieszczeń na zajezdni
 • parking - TIR 24h,
 • umieszczanie reklam na obiekcie dworca, zajezdni i na autobusach,
 • wynajem placów na obiekcie dworca,
 • sprzedaż ON.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

 • obowiązkowe badania techniczne kat.: A, B, CC, D, T, E /b, c, e, f, h, w tym:
  • pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
  • pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych za granicą (pierwsze badanie techniczne w RP),
  • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub Starostę,
  • motocykli,motorowerów,skuterów
  • wybijanie na nadwoziach numerów nadanych przez Starostę *VIN
 • nowoczesne wyposażenie - komputerowy wydruk szybka i sprawna obsługa
 • stacja kontroli czynna w dni robocze: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00, w soboty 7.00 - 14.00 oraz w innych godzinach - po uzgodnieniu telefonicznym z diagnostą - tel. 501 666 225

Stacji Obsługi Pojazdów:

 • całodobowa pomoc techniczna dla samochodów ciężarowych i autobusów, tel. (83) 357 37 38 - dyspozytor lub tel. 695 191 133 - brygadzista SO,
 • naprawy bieżące i przeglądy gwarancyjne samochodów ciężarowych i autobusów,
 • naprawy rozszerzone i lakiernicze,
 • naprawy i wyważanie kół do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych - serwis ogumienia!
 • stacja obsługi czynna w dni robocze 6.00 - 14.00, w soboty 7.00 - 14.00

Stacji Paliw: TANKOWANIE BEZGOTÓWKOWE osobom prowadzącym działalność gospodarczą - warunek: podpisanie umowy.

 • sprzedaż ON - dla stałych klientów stosujemy upusty,
 • sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, płynów chłodniczych - po atrakcyjnych cenach.

Stacja paliw czynna: dla stałych klientów 24h/dobę we wszystkie dni tygodnia - samoobsługowe tankowanie!!!, dla pozostałych klientów stacja czynna w dni robocze 7.00 - 15.00.

Zapraszamy!