Strona główna > Aktualności
Aktualizacja: Mariusz Dunajko

 

 

.

PKS Łosice sp. z o.o. - sprzedaż biletów miesięcznych

 

na miesiąc: PAŹDZIERNIK 2018 r.

Biała Podlaska dworzec centrum

25.09.2018 r. w godz. 9:30 – 15:50

Łosice dworzec PKS

26.09 - 28.09.2018 r. oraz od 01.10 - 05.10.2018 r. w dni robocze w godz. 8:10 – 15:30.

Jednocześnie informujemy, że zakup biletów miesięcznych (szkolnych) - z ulgą ustawową,

następuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.


Aktualności

                         

 

Zgoda_RODO_przy_zakupie_biletu_miesięcznego.pdf

pdf, 170 KB, 08/24/18, 38 pobrań

Jednocześnie informujemy, że zakup biletów miesięcznych (szkolnych) - z ulgą ustawową,

następuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej .

 

W przypadku zakupu pierwszego biletu miesięcznego i braku  legitymacji szkolnej wymagane jest przedłożenie przez nabywcę zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego, iż dany uczeń jest uczniem tej szkoły (przykładowy formularz zaświadczenia tj. “zamówienie na bilet miesięczny” jest dostępny  w kasie biletów miesięcznych oraz do pobrania ze strony internetowej Spółki w zakładce Przewozy).

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) zwane dalej RODO, osoba nabywająca indywidualnie  imienny bilet miesięczny przed zakupem biletu proszona jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO, na dostępnym   w kasie biletów miesięcznych formularzu (formularz RODO dostępny jest także do pobrania ze strony internetowej Spółki w zakładce Aktualności). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje odmową sprzedaży imiennego biletu miesięcznego.